Διοίκηση - Ιστορικό Διοικήσεων  

Δ.Σ. 2021-2023

1.Ναλμπάντης Ευάγγελος,Πρόεδρος
2.Σταυράκογλου Κων/νος, Αντιπρόεδρος
3.Δουλγέρης Σεβαστιανός, Γραμματέας
4.Μπακαλάκη Σταυρούλα, Ταμίας
5.Ελευθεριάδης Παύλος, Αναπλ. Γραμματέας
6.Τσαπάνη Κρυσταλλία,Αναπλ. Ταμίας
7.Μεντίζης Χριστόδουλος, Μέλος
8.Στάμου Δήμητρα, Μέλος
9.Ζαμπουνίδου Βασιλική, Μέλος

Δ.Σ. 2018-2020

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Σταυράκογλου Κων/νος, Αντιπρόεδρος
3.Δουλγέρης Σεβαστιανός, Γραμματέας
4.Τσαπάνη Κρυσταλλία, Ταμίας
5.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Αναπλ. Γραμματέας
6.Μπακαλάκη Σταυρούλα,Αναπλ. Ταμίας
7.Κουκάκης Δημήτριος, Μέλος
8.Στάμου Δήμητρα, Μέλος
9.Ναλμπάντης Ευάγγελος, Μέλος

Δ.Σ. 2015-2017

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος , Αντιπρόεδρος
3.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Γραμματέας
4.Στάμου Δήμητρα, Ταμίας
5.Σταυρακογλου Κων/νος, Αναπλ. Γραμματέας
6.Ναλμπάντης Ευάγγελος,Αναπλ.Ταμίας
7.Γαιτανίδης Γεώργιος, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Καπετανίδου Ελλη, Μέλος


Δ.Σ 2012-2014 

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος , Αντιπρόεδρος
3.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Γραμματέας
4.Στάμου Δήμητρα, Ταμίας
5.Γκέντζελης Γεώργιος , Αναπλ. Γραμματέας
6.Ναλμπάντης Ευάγγελος,Αναπλ.Ταμίας
7.Σταυρακογλου Κων/νος, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Καπετανίδου Ελλη, Μέλος

 

Δ.Σ 2009-2011

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος , Αντιπρόεδρος
3.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Γραμματέας
4.Νάνου Σοφία, Ταμίας
5.Καπετανίδου Ελλη, Αναπλ. Γραμματέας
6.Στάμου Δήμητρα, Αναπλ.Ταμίας
7.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Γιοφτσίδης Νικόλαος, Μέλος


Δ.Σ 2006-2008
 
1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Παπαδημητρίου Διαλεκτή, Αντιπρόεδρος
3.Καπετανίδου Έλλη, Γραμματέας
4.Τσαταλμπασίδου Θεοδώρα, Ταμίας
5.Νάνου Σοφία, Αν. Ταμίας
6.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
7.Μπασδάνης Ιωάννης, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Βενέτη Στέλλα, Μέλος


Δ.Σ  2003-2005
 
1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Πεπές Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.Καραχρήστος Ιωάννης, Γραμματέας
4.Τσιακίρης Αθανάσιος, Ταμείας
5.Βαφείαδου Άννα, Αν. Γραμματέας
6.Ιωαννίδης Ελευθέριος, Αν.Ταμίας
7.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Μέλος
8.Αρχιτεκτονίδου Ειρήνη, Μέλος
9.Μπασδάνης Ιωάννης, Μέλος
 

Δ.Σ  2001-2002

1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Μπαμπανδρέα Χρύσα, Αντιπρόεδρος
3.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Γραμματέας
4.Τσιακίρης Αθανάσιος, Ταμείας
5.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
6.Σταυράκογλου Γεώργιος, Μέλος
7.Μπαλτζής Σταμάτιος, Μέλος


Δ.Σ  1999-2000


1.Πανταζίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.Αδαμάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος
3.Μπαλτούκου Εφη, Γραμματέας  παραιτήθηκε και ανέλαβε ο κ. Τζιερτζής Αθανάσιος
4.Μπαλτζής Σταμάτιος, Ταμείας
5.Τσιάκιρης Αθανάσιος, Μέλος
6.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Μέλος
7.Ντούπας Πέτρος, Μέλος


Δ.Σ 1997-1998

1.Ζηκουρίδου Λεμονιά, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3.Χαραλαμπίδου Ιωάννα, Γραμματέας
4.Τσιακίρης Αθανάσιος, Ταμείας
5.Ντούμπας Πέτρος, Μέλος
6.Τζιερτζής Αθανάσιος , Μέλος
7.Μπαμπανδρέα Χρυσή, Μέλος


Δ.Σ 1995-1996


1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Καραβόλτσος Άγγελος, Αντιπρόεδρος
3.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Γραμματέας
4.Ντούμπας Πέτρος, Ταμείας
5.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
6.Στειροπούλου Δέσποινα, Μέλος
7.Σταμάτογλου Σεβαστή, Μέλος


Δ.Σ  1993-1994

1.Τσιακίρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3.Μπιλίτσος Παναγιώτης, Γραμματέας
4.Ξενιτίδου Κυριακή, Ταμείας
5.Ζητάκης Παναγιώτης, Μέλος
6.Πατσιατζή Λαμπρινή, Μέλος
7.Στειροπούλου Δέσποινα, Μέλος


Δ.Σ  1991-1992

1.Τσιακίρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2.Ζηκουρίδου Λεμονιά, Αντιπρόεδρος  παραιτήθηκε και ανέλαβε οκ. Κουκάκης  Δ.
3.Μπιλίτσος Παναγιώτης, Γραμματέας
4.Κούδα Στεργιαννή, Ταμείας
5.Βουλγαρίδης Χρήστος, Μέλος
6.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
7.Καλούδης Χρήστος, Μέλος


Δ.Σ  1989- 1990

1.Τσιακίρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2.Ζηκουρίδου Λεμονιά, Αντιπρόεδρος  παραιτήθηκε και ανέλαβε ο κ. Κουκάκης  Δ.
3.Βουλγαρίδης Χρήστος, Γραμματέας
4.Ζητάκης Παναγιώτης, Ταμίας
5.Παπαδόπουλος Αργύριος, Μέλος
6.Μπαμπανδρέα Χρυσή, Μέλος
7.Δευτεραίος Σάββας, Μέλος


Δ.Σ  1987-1988

1.Ασκητής Πασχάλης
2.Πατσιατζή Λαμπρινή
3.Βουλγαρίδης Χρήστος
4.Ζηκουρίδου Λεμονιά
5.Ζαχαράκης Θεολόγης
6.Δουλγέρης Νικόλαος
7.Καίσας Γεώργιος

Designed by Alpha Πληροφορική