Οδηγίες για την Εγκατάσταση:

* Παρακαλούμε πρίν προχωρήσετε απεγκαταστήστε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση έχετε πιθανόν εγκαταστήσει από προηγούμενη συμμετοχή! 

Για τη λήψη της εφαρμογής Συμπλήρωσης και Υποβολής προσφορών (TendersCall), πατήστε Εδώ!

Αφού ολοκληρώσετε τη λήψη, προχωρήστε στην εγκατάσταση της εφαρμογής, πατώντας διπλό click στο αρχείο "setuptenderscall.msi". Εάν ο υπολογιστής σας θα ζητήσει επιβεβαίωση για την εγκατάσταση πιέστε "Συνέχεια". ακολούθως θα προτείνει κατάλογο για την εγκατάσταση τον "C:\Program Files (x86)\SYKNE\TendersCall\" εναλλακτικά και για διευκόλυνση σας μπορείτε να δώσετε τον "C:\SYKNE\TendersCall\" ώστε να εντοπίζετε την εφαρμογή ευκολότερα. Εάν ο υπολογιστής σας ζητήσει έγκριση για την εγκατάσταση πιέστε "Ναι". Στην επιφάνεια εργασίας θα βρείτε τη Συντόμευση (Εικονίδιο) και μέσα στον κατάλογο εγκατάστασης της εφαρμογής θα βρείτε το αρχείο "TendersCall.exe" που εκτελεί την εφαρμογή που περιέχει τα είδη για τα οποία ζητούνται προσφορές. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία και ενημερωση του αρχείου ειδών είναι κατά την πρώτη φορά εκτέλεσης της εφαρμογής ο υπολογιστής σας να έχει σύνδεση με το "Internet".

* Για αποφυγή σφαλμάτων είναι σκόπιμο να έχετε εγκατεστημένη στο σύστημα σας την τελευταία έκδοση!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένο το Microsoft .NET Framework 4.0, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να το εγκαταστήσετε πρίν από την εγκατάσταση της στον υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ή συναντήσετε δυσκολία στο εντοπισμό του, εγκαταστήστε το από εδώ Microsoft .NET Framework 4 (Πρόγραμμα εγκατάστασης Web) ή κατεβάστε το από εδώ (Microsoft .NET Framework 4 (Μεμονωμένο πρόγραμμα εγκατάστασης) και κατόπιν εγκαταστήστε το.

Σε περίπτωση στην οποία, για οποιονδήποτε λόγο, θέλετε να συνεχίσετε την προσφορά σας σε δεύτερο χρόνο προτού την υποβάλετε, θα πρέπει -αφού έχετε αποθηκεύσει την προσφορά σας- να εισάγετε την ήδη αποθηκευμένη προσφορά πατώντας πάνω στο κουμπί "Άνοιγμα Αρχείου Προϊόντων" και επιλέγοντας το αρχείο σας με την μορφή 123456789.tml, ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε περεταίρω την ήδη υπάρχουσα αποθηκευμένη προσφορά.

 Σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα προστασίας απο τα Windows,

 Screenshot 16

επλέξτε Περισσότερες πληροφορίες και πατήστε Εκτέλεση

 Screenshot 17

 

* Για λειτουργική στήριξη καλέστε 2551038444 Επιλογή [4] - Υποστήριξη (λογισμικού)

 

Διοίκηση - Ιστορικό Διοικήσεων  

Δ.Σ. 2021-2023

1.Ναλμπάντης Ευάγγελος,Πρόεδρος
2.Σταυράκογλου Κων/νος, Αντιπρόεδρος
3.Δουλγέρης Σεβαστιανός, Γραμματέας
4.Μπακαλάκη Σταυρούλα, Ταμίας
5.Ελευθεριάδης Παύλος, Αναπλ. Γραμματέας
6.Τσαπάνη Κρυσταλλία,Αναπλ. Ταμίας
7.Μεντίζης Χριστόδουλος, Μέλος
8.Στάμου Δήμητρα, Μέλος
9.Ζαμπουνίδου Βασιλική, Μέλος

Δ.Σ. 2018-2020

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Σταυράκογλου Κων/νος, Αντιπρόεδρος
3.Δουλγέρης Σεβαστιανός, Γραμματέας
4.Τσαπάνη Κρυσταλλία, Ταμίας
5.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Αναπλ. Γραμματέας
6.Μπακαλάκη Σταυρούλα,Αναπλ. Ταμίας
7.Κουκάκης Δημήτριος, Μέλος
8.Στάμου Δήμητρα, Μέλος
9.Ναλμπάντης Ευάγγελος, Μέλος

Δ.Σ. 2015-2017

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος , Αντιπρόεδρος
3.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Γραμματέας
4.Στάμου Δήμητρα, Ταμίας
5.Σταυρακογλου Κων/νος, Αναπλ. Γραμματέας
6.Ναλμπάντης Ευάγγελος,Αναπλ.Ταμίας
7.Γαιτανίδης Γεώργιος, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Καπετανίδου Ελλη, Μέλος


Δ.Σ 2012-2014 

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος , Αντιπρόεδρος
3.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Γραμματέας
4.Στάμου Δήμητρα, Ταμίας
5.Γκέντζελης Γεώργιος , Αναπλ. Γραμματέας
6.Ναλμπάντης Ευάγγελος,Αναπλ.Ταμίας
7.Σταυρακογλου Κων/νος, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Καπετανίδου Ελλη, Μέλος

 

Δ.Σ 2009-2011

1.Μεντίζης Χριστόδουλος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος , Αντιπρόεδρος
3.Τσολακίδου Ιφιγένεια, Γραμματέας
4.Νάνου Σοφία, Ταμίας
5.Καπετανίδου Ελλη, Αναπλ. Γραμματέας
6.Στάμου Δήμητρα, Αναπλ.Ταμίας
7.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Γιοφτσίδης Νικόλαος, Μέλος


Δ.Σ 2006-2008
 
1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Παπαδημητρίου Διαλεκτή, Αντιπρόεδρος
3.Καπετανίδου Έλλη, Γραμματέας
4.Τσαταλμπασίδου Θεοδώρα, Ταμίας
5.Νάνου Σοφία, Αν. Ταμίας
6.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
7.Μπασδάνης Ιωάννης, Μέλος
8.Τζιερτζής Αθανάσιος, Μέλος
9.Βενέτη Στέλλα, Μέλος


Δ.Σ  2003-2005
 
1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Πεπές Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.Καραχρήστος Ιωάννης, Γραμματέας
4.Τσιακίρης Αθανάσιος, Ταμείας
5.Βαφείαδου Άννα, Αν. Γραμματέας
6.Ιωαννίδης Ελευθέριος, Αν.Ταμίας
7.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Μέλος
8.Αρχιτεκτονίδου Ειρήνη, Μέλος
9.Μπασδάνης Ιωάννης, Μέλος
 

Δ.Σ  2001-2002

1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Μπαμπανδρέα Χρύσα, Αντιπρόεδρος
3.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Γραμματέας
4.Τσιακίρης Αθανάσιος, Ταμείας
5.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
6.Σταυράκογλου Γεώργιος, Μέλος
7.Μπαλτζής Σταμάτιος, Μέλος


Δ.Σ  1999-2000


1.Πανταζίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.Αδαμάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος
3.Μπαλτούκου Εφη, Γραμματέας  παραιτήθηκε και ανέλαβε ο κ. Τζιερτζής Αθανάσιος
4.Μπαλτζής Σταμάτιος, Ταμείας
5.Τσιάκιρης Αθανάσιος, Μέλος
6.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Μέλος
7.Ντούπας Πέτρος, Μέλος


Δ.Σ 1997-1998

1.Ζηκουρίδου Λεμονιά, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3.Χαραλαμπίδου Ιωάννα, Γραμματέας
4.Τσιακίρης Αθανάσιος, Ταμείας
5.Ντούμπας Πέτρος, Μέλος
6.Τζιερτζής Αθανάσιος , Μέλος
7.Μπαμπανδρέα Χρυσή, Μέλος


Δ.Σ 1995-1996


1.Κουκάκης Δημήτριος, Πρόεδρος
2.Καραβόλτσος Άγγελος, Αντιπρόεδρος
3.Εμμανουηλίδου Μόρφω, Γραμματέας
4.Ντούμπας Πέτρος, Ταμείας
5.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
6.Στειροπούλου Δέσποινα, Μέλος
7.Σταμάτογλου Σεβαστή, Μέλος


Δ.Σ  1993-1994

1.Τσιακίρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2.Κουκάκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3.Μπιλίτσος Παναγιώτης, Γραμματέας
4.Ξενιτίδου Κυριακή, Ταμείας
5.Ζητάκης Παναγιώτης, Μέλος
6.Πατσιατζή Λαμπρινή, Μέλος
7.Στειροπούλου Δέσποινα, Μέλος


Δ.Σ  1991-1992

1.Τσιακίρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2.Ζηκουρίδου Λεμονιά, Αντιπρόεδρος  παραιτήθηκε και ανέλαβε οκ. Κουκάκης  Δ.
3.Μπιλίτσος Παναγιώτης, Γραμματέας
4.Κούδα Στεργιαννή, Ταμείας
5.Βουλγαρίδης Χρήστος, Μέλος
6.Αδαμάκης Φώτιος, Μέλος
7.Καλούδης Χρήστος, Μέλος


Δ.Σ  1989- 1990

1.Τσιακίρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2.Ζηκουρίδου Λεμονιά, Αντιπρόεδρος  παραιτήθηκε και ανέλαβε ο κ. Κουκάκης  Δ.
3.Βουλγαρίδης Χρήστος, Γραμματέας
4.Ζητάκης Παναγιώτης, Ταμίας
5.Παπαδόπουλος Αργύριος, Μέλος
6.Μπαμπανδρέα Χρυσή, Μέλος
7.Δευτεραίος Σάββας, Μέλος


Δ.Σ  1987-1988

1.Ασκητής Πασχάλης
2.Πατσιατζή Λαμπρινή
3.Βουλγαρίδης Χρήστος
4.Ζηκουρίδου Λεμονιά
5.Ζαχαράκης Θεολόγης
6.Δουλγέρης Νικόλαος
7.Καίσας Γεώργιος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2024

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 2024

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2024

 

Απαραίτητη πτοϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.

Για την απλοποίηση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας Συγκέντρωσης Προσφορών αλλά και την Αξιολόγηση τους απο την Επιτροπή του Διαγωνισμού, το ΣΥΚΝΕ θα δεχτεί τις προσφορές σε Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Για το σκοπό αυτό έχει κατασκευαστεί εφαρμογή που θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Υπολογιστή σας (Οδηγίες δίνονται παρακάτω). Στους πίνακες της περιέχει τα Είδη που ζητούνται ανά Κατηγορία (Ζητούμενες Προσφορές). Αντίστοιχα για τις προσφορές ειδών πέρα απο τα ζητούμενα δίνεται η δυνατότητα για ελεύθερη υποβολή προσφορών ανά Κατηγορία (Ελεύθερες Προσφορές), καθώς και για Τοπικά Προϊοντα σε ξεχωριστή κατηγορία.

Ολες οι τιμές στα πεδία που θα συμπληρωθούν είναι ΧΩΡΙΣ το ΦΠΑ.

Τα ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα στικάκια ή CD ΔΕΝ επιστρέφονται στους υποψηφίους προμηθευτές.

 

Οδηγίες για την Εγκατάσταση της εφαρμογής TendersCall:(Εδώ)

 

 * Παρακαλούμε πρίν προχωρήσετε απεγκαταστήστε και διαγράψτε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση έχετε πιθανόν εγκαταστήσει από προηγούμενη συμμετοχή! 

 

Οδηγίες για Συμπλήρωση:

Με την εκτέλεση τη Εφαρμογής Συμμετοχής (TendersCall) από την Επιφάνεια Εργασίας ή τον Κατάλογο Εγκατάστασης του Υπολογιστή σας, εμφανίζονται στο αριστερό μέρος οι επιλογές: "Ζητούμενες Προσφορές" και "Ελεύθερες Προσφορές".

Α) Επιλέγοντας (διπλό κλίκ με το ποντίκι) στις "Ζητούμενες Προσφορές" ανοίγουν οι κατηγορίες ζητούμενων ειδών και επιλέγοντας κατηγορία (κλίκ με το ποντίκι) εμφανίζονται στο δεξιό μέρος τη οθόνης τα Ζητούμενα Είδη.

Στο πεδίο Προσφερόμενο Είδος συμπληρώστε τα πληροφοριακά στοιχεία του είδους σας (μαρκα, τυπος, κλπ)

Στο πεδίο Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την ποσότητα της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στο πεδίο Τιμή στην Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την τιμή της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στην τελευταία στήλη η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την Τελική Τιμή στη Μονάδα Μέτρησης του Είδους (τιμή ανά κιλό/λίτρο/τεμάχιο κλπ.)

* Σημειώνεται ότι οι τιμές που δίνετε θα είναι τελικές μετά από όλες τις πιθανές (συμπεριλαμβανόμενες) Εκπτώσεις.

 

Β) Επιλέγοντας (διπλό κλίκ με το ποτνίκι) στις "Ελέυθερες Προσφορές" ανοίγουν οι κατηγορίες ελέυθερων ειδών και επιλέγοντας κατηγορία (κλίκ με το ποντίκι) μπορείτε με το σύμβολο (+) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προσθέσετε όποια είδη επιθυμείτε να διαθέσετε. Εδώ συμπληρώνετε όπως εξηγήθηκε παραπάνω:

Στο πεδίο Προσφερόμενο Είδος συμπληρώστε τα πληροφοριακά στοιχεία του είδους σας (μάρκα, τύπος, συσκευασία, χαρακτηριστικά, κλπ)

Στο πεδίο Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την ποσότητα της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στο πεδίο Τιμή στην Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την τιμή της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στην τελευταία στήλη η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την Τελική Τιμή στη Μονάδα Μέτρησης του Είδους (τιμή ανά κιλό/λίτρο/τεμάχιο ΚΛΠ)

Επιπλέον συμπληρώστε τη Μονάδα Μέτρησηςώστε να μην υπάρχει σύγχυση περι της ποσότητας και τους υπολογισμούς ανάδειξης ειδών.

Εάν θέλετε να ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ένα είδος επίλεξτε το και μπορείτε με το σύμβολο (Χ) ΚΟΚΚΙΝΟ να το αφαιρέσετε απο τα είδη που προσθέσατε.

Εκτύπωση:

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της προσφοράς σας, Ελέγξτε Επιμελώς τα στοιχεία που έχετε δώσει.

Επιλέγοντας "Εκτύπωση Ζητούμενης Προσφοράς" εμφανίζεται η καρτέλα συμπλήρωσης των στοιχείων σας. Συμπληρώστε με "Προσοχή" εφόσον για το σύστημα μας αποτελούν τα στοιχεία συμμετοχής σας και είναι ΜΟΝΑΔΙΚΑ.

Εν συνεχεία μπορείτε να Εκτυπώσετε την Προσφορά σας, αφού τη δείτε σε Ηλεκτρονική Μορφή (Προεπισκόπιση).

Την Εκτυπωμένη Προσφορά σας αφού την Υπογράψετε και τη Σφραγίσετε μπορείτε πλέον να μας την Υποβάλεται σε Έντυπη Μορφή.

Εφόσον έχετε λάβει μέρος στις Ελεύθερες  Προσφορές, Επιλέγοντας "Εκτύπωση Ελεύθερης Προσφοράς" εμφανίζεται η καρτέλα συμπλήρωσης των στοιχείων σας. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Υποβολή:

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τα προηγούμενα στάδια, επιλέξτε "Δημιουργία Αρχείου Διαγωνισμού", εμφανίζεται και πάλι η καρτέλα συμπλήρωσης των στοιχείων σας προς Επιβεβαίωση. Κατόπιν επιλέγοντας "Εξαγωγή Αρχείου" το πρόγραμμα Αποθηκεύει στο φάκελο της εφαρμογής (C:\SYKNE\TendersCall\) το αρχείο υποβολής σας με όνομα "το ΑΦΜ σας .tml" (πχ 099861857.tml).

Το αρχείο αυτό πλέον μπορείτε να το γράψετε σε CDROM, DVDROM ή USB FLASH DISK και να το συμπεριλάβετε στο φάκελο της προσφοράς σας μαζί με την εκτυπωμένη  σφραγισμένη και υπογεγραμμένη προσφορά σας. 

Σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ υποβάλεται τη Φορολογική Ενημερότητα.

Τυχόν Ενστάσεις ή Διευκρινήσεις επί του Διαγωνισμού, υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών απο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Μεταβολές - Τροποποιήσεις:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που μεταβάλετε ή τροποποιήσετε την προσφορά σας, επαναλάβετε τη διαδικασία Εκτύπωσης & Υποβολής.

 

Σας Περιμένουμε - Καλή Επιτυχία!

 

 * Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες αναλυτικά και προχωρήστε στην προσπάθεια σας.

 * Για λειτουργική στήριξη καλέστε 2551038444 Επιλογή [4] - Υποστήριξη (λογισμικού)

* Εάν υπάρχουν λειτουργικά θέματα με το υπολογιστικό σας σύστημα (Hardware / Sosftware) ή ενδεχομενα κόστη για τη σωστή λειτουργία του,  ΔΕΝ αφουρούν το ΣΥΚΝΕ.

Καλωσήρθατε

Αρχική - Διοίκηση

Ιστορία των Νοσοκομείων της Πόλης μας

Το πρώτο νοσοκομείο ήταν δημοτικό και μας φιλοξένησε εως το 1975. Το καινούργιο νοσοκομείο λειτούργησε έως το 2002 όπου και αναπτύχθηκε το Ε.Σ.Υ. και η ιατρική πανεπιστημιακή σχολή της Θράκης. Το 2002 μεταφερθήκαμε στο νέο νοσοκομείο της πόλης που βρίσκεται στην περιοχή Δραγανά.

Λίγα λόγια για το Σ.Υ.Κ.Ν.Ε.

Το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο με 915 μέλη και είναι μέλος της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Ιδρύθηκε το 1982 από τους Διοικητικούς Υπαλλήλους του νοσοκομείου Αλεξ/πολης. Το  1986 ενσωματώθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του νοσοκομείου ενώ το 1989 αποχώρησαν οι ιατροί δημιουργώντας δικό τους σωματείο. Μέχρι και το 2002 τα Διοικητικά Συμβούλια αποτελούνται  από 7 μέλη και  θητεία  2 ετών. Από το 2003 το Δ.Σ είναι  9μελές και με θητεία 3 ετών. Οι εκλογές πραγματοποιούνται τέλος Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου. Οι Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου είναι κάθε 2 μήνες  σύμφωνα με το καταστατικό και έκτακτες σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Το σωματείο διαθέτει γραφείο στο νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο 0 επίπεδο στο Β κτήριο. Υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των μελών και είναι ανοιχτό από τις 7:00πμ έως 15:00μμ Δευτέρα με Παρασκευή. Είναι ένα σωματείο με δραστηριότητες συνδικαλιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές. Το σωματείο εργαζομένων εκτός από τις δραστηριότητες που προαναφέραμε έχει αναλάβει την διαχείριση του κυλικείου και του παιδικού σταθμού του νοσοκομείου και αποσχολεί συνολικά 23 άτομα(1 γραμματειακή υποστήριξη -3 βρεφοκόμες- 13 πωλητές τροφίμων -5 καθαρίστριες -1 κηπουρό).

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και από το διαδίκτυο εκτός από τις ανακοινώσεις που μοιράζονται στα τμήματα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι την ιστοσελίδα μας θα την επισκέπτονται  φίλοι του σωματείου, εργαζόμενοι αλλά και σωματεία από  άλλα νοσοκομεία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό σκοπό που θα έχει να κάνει με την στήριξη του δημόσιου νοσοκομείου και του εθνικού συστήματος υγείας.

Designed by Alpha Πληροφορική